Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Satış elemanlarının duygusal zekâsının bir göstergesi olarak algılanan performans, satış ve müşteri odaklılık

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, Erciyes Üniversitesi3
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, satış elemanlarının algılanan performansı, satış ve müşteri odaklı olmalarının, duygusal zekânın bir belirleyicisi olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaktır. Bu amaçla, 284 yerli ve yabancı ilaç firması satış temsilcilerinden oluşan örnek kitleden anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma için geliştirilen model ve hipotez, bu verilerden yararlanılarak test edilmiştir. Ayırma analizi ile test edilen hipotezde, müşteri odaklılığın ve algılanan performansın duygusal zekânın belirleyicisi olduğu, diğer yandan satış odaklılığın duygusal zekânın belirleyici olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguya dayanarak, işletmelerin ve buna bağlı olarak satış elemanlarının müşteri odaklı olmalarının ne denli önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this search is to find whether emotional intelligence is used as a deteminant regarding the salepeople self- percieved performance and their being customer oriented. For this aim data delivered from the sample group of 284 domestic and foreign drug companies' sale representatives by means of questionnaries. The model and hypostesis of the search been tested by means of the data. The hypostesis being tested by discriminant analysis has got the result that customer orientation and percieved performance are determinant for emotional intelligence, on the other hand selling oriententation is not a determinant for emotional intelligence. Depending on this finding, it is ensued that the enterprices so the salesmen's being customer oriented has vital importance.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :