Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşteri ilişkileri, örgütsel bağlılık, plânlama, öğrenme yönlülük, uyum sağlayıcı davranış ile satış performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniv. İktisadi ve İdari Bil. Fak.1, Erzincan Üniv. İktisadi ve İdari Bil. Fak.2
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı; satış performansı, örgütsel bağlılık, müşteri ilişkileri, plânlama, öğrenme yönelimli olma ve uyum sağlayıcı davranış arasındaki ilişkileri açıklayabilmektir. Veri ve bilgilerin toplanabilmesi amacıyla yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesiyle analize elverişli anket sayısı 200 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmeden önce, araştırma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Araştırma hipotezlerini test edebilmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modelinden faydalanılmıştır.

Özet İngilizce :

The basic objective of this research is to explain the relationship among sales performance, organizational commitment, customer relationship, planning, learningorientation and adaptive behaviour In order to collect data and information face to face interview technique was used. After the evaluations and eliminations, 200 useful questionnaires were obtained. Before the hypotheses were tested, the validity and the reliability of the scales used in the research were tested. To test the research hypotheses, Structural Equation Modeling was conducted.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :