Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebede küreselleşmenin finansal raporlama standartlarına etkisi

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Değişen ekonomik ve siyasal koşullar sonucunda uluslararası ticaret hızlı bir şekilde gelişmekte, işletmelerin finansman ve yatırım kararları ile finansal raporlama standartları ulusal boyuttan uluslararası düzeye kaymaktadır. Uluslararası finansal ilişkilerin artması ve bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler dünya finansal piyasalarında bütünleşmeye ve bu piyasalarda küreselleşmeye neden olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte işletmelerde finansal raporlamanın öneminin gün geçtikçe artmasıyla birlikte yapılacak işlemlerin standardize edilmesini ve uluslararası kurallara bağlanmasını zorunlu kılmıştır. Farklı ülkelerin muhasebe ve finansal raporlama standartlarındaki farklılıklar, işletmelerin finansal bilgilerinin karşılaştırılmasını güçleştirmekte ve sermaye piyasalarında fon toplama sürecine engel teşkil etmektedir. Sözü edilen bu güçlüklerin azaltılması, farklı ülkelerde uygulanan farklı muhasebe standartlarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi ve tüm dünyada aynı muhasebe dilinin konuşulmasını zorunlu hale getirmektedir. Çalışmada muhasebedeki bu küreselleşmenin finansal raporlama standartlarına etkisi ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

As a result of the changing economic and political conditions, international trade has developed rapidly and the financial and investment decisions as well as financial reporting standards of the enterprises have risen from national to international level. Intensifying international financial relations and the developments in the data processing technology have resulted in integration of world financial markets and globalization of these markets. In parallel with the globalization, financial reporting has gained gradual importance, which has necessitated standardization of related procedures and compliance of these procedures with the international rules. Differences in the accounting and financial reporting standards of different countries make it difficult to compare financial information of different enterprises and block the process of fund raising from the capital markets. The need to minimize these problems requires harmonization of different accounting standards implemented in different countries and standardization of the language of "accounting" used in the whole world. Present study addresses the effects of the globalization of accounting on financial reporting standards.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :