Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe- kültür değerlerinin analizi: muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme Böl.1, Süleyman Demirel Üniv., Isparta MYO2
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Hofstede‟in kültür boyutları (1980) ele alınarak Gray tarafından geliştirilen ve "muhasebe değerleri" adı verilen (1988) "profesyonelliğe karşı statükoculuk", "tekdüzeliğe karşı esneklik", "tutuculuğa karşı iyimserlik" ve "gizliliğe karşı şeffaflık" boyutları bakımından muhasebe meslek mensuplarının hangi konumda oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, muhasebe – kültür değerine ölçmek amacı ile Isparta ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları üzerine yapılan anket çalışması ile muhasebe meslek mensuplarının kültürel değerlerinin mesleki faaliyetlerinde ne derece etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, elde edilen veriler istatistiksel bakımdan değerlendirilmiş ve muhasebe meslek mensuplarının muhasebe kültür boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to determine accounting professions‟ current attitudes on accounting values that is based on Hofsted‟s (1980) "cultural dimensions" approach and pioneered by Gray (1988). Accounting values suggested by Gray consist of "Professionalism versus Statutory Control", "Uniformity versus Flexibility", "Transparency versus Secrecy", "Conservatism versus Optimism" dimensions. In this study, firstly, a survey has conducted in order to measure accounting-cultural values of accounting profession members in Isparta. Then, we have tried to specify in which degree the cultural values of accounting profession members affects their professional activities. For this purpose, the data has been analyzed statistically and has been focused on the accounting – culture dimensions of accounting profession members.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :