Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşen dünyada yerelleşme süreci ve yerelleşmede demokratik zeminin sağlamlaştırılması için e-katılımcılık çözümünün değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atılım Üniversitesi1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşamakta olduğumuz 21. Yüzyılda hızla gelişmekte olan teknolojinin de etkisi ile, küreselleşme tüm dünyayı etkisi altına almış, engellenemez bir şekilde etkisini artırmaktadır. Küresel olanın güçlenmesi ulusalın güç kaybına neden olmuş, bu arada ulusalın kaybettiği gücün yerel yönetimlere aktarılması noktası, yerindenlik ilkesinin tüm Avrupa başta olmak üzere son 30 yılda güç kazanması ile birlikte çok tartışılır bir konu olmuştur. Yerelleşme süreci, özerklik ve demokratikleşme kavramlarından hareketle, yerelde demokratik sürecin işlemesinin temel gerekliliğinin katılım olması düşüncesiyle, yerelde katılımcılığın artırılmasına yönelik olarak e-katılımcılık çözümü fikir ve uygulama boyutuyla bu makalede tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In 21st century, with the effect of high development speed of technology, globalization has taken all over the world under its control, and increasing its inevitable effects. During this period, global related got stronger, national related got weaker, and the concept of subsidiarity which is best explained by submission of the strength lost by central governments to local governments, is one of the most discussed topics in the last 30 years beginning from whole Europe. Moving on from Localization process, autonomy and democratization terms, and accepting participation as the main need of realization of democratic process under subsidiarity principle, e-participation solution for increasing local participation is discussed in means of theory and application in the scope of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :