Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu tercihi teorisi çerçevesinde seçim ekonomisi kavramının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta MYO1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerin pek çok karakteristik ortak özelliği, bu ülkeleri aynı kısır döngünün içinde kalmaya zorlar. Belirtilen ülkeleri bu kısır döngüye iten sebeplerin başında ise, siyasi istikrarsızlık ve sık sık tekrarlanan genel ve yerel seçimler gelir. Demokrasinin ayrılmaz parçası kabul edilen seçimlerin, ülkelere demokratik bir yaşam sağlaması beklenirken; seçim öncesi uygulamaya konulan çeşitli ekonomik ve politik kararlar, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kısaca seçim dönemlerinde siyasi iktidarın tekrar seçilebilmek amacıyla uyguladığı iktisat politikalarına seçim ekonomisi diyoruz. Biliyoruz ki seçim dönemlerinde uygulanan bu seçim ekonomisi de; vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma gibi yöntemlerle finanse ediliyor. Sonuç itibariyle de ülke ekonomisi üzerinde seçim sonrasında ekstra bir yük oluşturuyor. Amacımız, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratan bu süreci nasıl politikacıların inisiyatifinden kurtarabileceğimizi ortaya koymaktır. Bunun başarılabilmesi ise büyük oranda hukuk sistemindeki köklü değişime bağlıdır.

Özet İngilizce :

The characteristic common feature of many developing countries, forces these countries to remain in the same vicious cycle. At the beginning of this vicious circle pushing the reasons specified countries, political instability and general and local elections are often repeated. Elections are accepted as insuperable elements of democracy. And also they are expected to provide countries a democratic life. However, some economic and political decisions that are taken before elections seem to have negative effects on the economy of the country. The policies applied by the government to be elected again for the next period are simply called "election economy". It' s known that the election economy is financed by taxes, public expenses, loons and so on. Consequently, this builds an extra load on country' economy. Our aim is to present the methods on how to resave this process, which has negative effects on country's economy, from the initiatives of the politicians. The achievement depends mostly on the radical changes in the system law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :