Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş seçimini etkileyen kriterlerin ve alternatiflerin ahp metodu ile belirlenmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
666
DOI :
Özet Türkçe :

Ġş seçimi, insan hayatını etkileyen en önemli kararlardan biridir. Bu çalışmada, iş seçimi, çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınmış ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile çözümlenmiştir. Belirlenen 7 farklı iş seçim kriteri ve 5 farklı iş tercih alternatifi için, Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören 216 öğrenciye anket uygulanmıştır. Ġkili karşılaştırmalar sonucunda, iş seçiminde en fazla ağırlığa sahip iş seçim kriterleri sırasıyla; işin garantisi, maaş ve işin sosyal güvencesi olarak bulunmuştur. En fazla rağbet gören iş tercihleri ise sırasıyla akademisyenlik, devlet memurluğu ve kendi iş yerinde çalışmak olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Job choice is a very critical decision of human life. In this study, job choice is considered as a decision making problem with multiple variables and analyzed via AHP; a multi criteria decision making tool. For seven pre-defined job choice criterias an 5 different alternatives, 216 graduate students at Cumhuriyet University Faculty of Administrative an Economic Sciences was questioned. After dual comparisions, the strongest criaterias at job choice are; job guarantee, salary, social security, respectively. The most desired jobs are; academician, public sector and starting own business, respectively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :