Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: türkiye üzerine ekonometrik bir analiz

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü1, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye‟de elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği incelemektir. Bu amaçla 1970-2010 dönemi için, toplam elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, eş-bütünleşme ve hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik test teknikleri kullanılarak ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçları, Türkiye‟de elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedenselliğin bulunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışmada yapılan analizler, Türkiye‟de ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için ekonomi ve enerji politikalarının birbiriyle uyumlu olmasının ve enerji arzını artırmaya yönelik politikalar uygulanmasının gerekli olduğuna işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate causality between electricity consumption and economic growth in Turkey. For this purpose, the relationships between electricity consumption and economic growth are analyzed econometrically by employing cointegration and error correction-augmented Granger causality test tecniques for the period of 1970-2010. The analysis results indicate that there is bi-directional causality between electiricity consumption and economic growth in Turkey. As a result, analyses of this study point-out that in order to sustain economic growth of Turkey it is necessary for economic and energy policies to be compatible with each other and it is needed to apply policies directed to increase energy supply.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :