Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyarbakır ticaret borsası’nın faaliyetleri ve borsanın üye profili ile ilgili veri eksikliklerinin mars analizi ile düzeltilmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü1, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü2
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Ticaret borsaları, tam rekabet piyasasını kendine model alan, yasalardan aldığı güç sayesinde etkinliğini gün geçtikçe arttıran, mikro ölçekte şehirlerin, makro açıdan da ülkelerin ve hatta küresel ekonominin kalkınmasında kritik önemi bulunan kuruluşlardır. Bu nedenle ticaret borsalarının faaliyetlerinin en ince detaylarına kadar analiz edilmesi, her ölçekteki iktisadî faaliyet için faydalı ipuçları ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamızın ana konusunu, Diyarbakır Ticaret Borsası'nın 50 üyesiyle yüz yüze yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi oluşturmuştur. Diyarbakır Ticaret Borsası üyelerinin genel profilini ortaya koymak amacıyla ankette yer verilen üyelerin eğitim durumları, ticaret borsasına üyelik süreleri ve ticaret borsası organlarına üye olup olmadıkları sorularına verilen cevaplar göz önüne alınarak eksik cevapların tamamlanmasında bu üç değişkene MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) uygulanmıştır. Türetilen model başarılı sonuçlar vermiş ve eksik gözlem değerleri tahmin edilerek, sonuç tablolarının oluşturulmasında kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

Commodity exchanges are institutions, which take perfect competition market as a model, increase their efficiency day after day by bracing up strength from laws, and have a crucial importance in the development of cities in micro scale, countries in macro aspect and even the global economy. Consequently, analysing the activities of commodity exchanges in depth reveals useful clues for any economic activity of every scale. The evaluation of the survey's results which was executed face to face with 50 members of Diyarbakır Commodity Exchange constitutes the main theme of our study. In the survey which was executed for the purpose of propounding the general profile of the members of Diyarbakır Commodity Exchange, MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) was applied to the three variables given in the survey – namely the educational status of members, period of membership to the commodity exchange and the membership status to the bodies of the commodity exchange – in completing the missing answers by taking the other answers given to the aforementioned questions into consideration. The model derived produced successful results and the missing values of observation were estimated and used in generating the result tables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :