Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A study on determining the lifestyles of consumers who buy global branded products

Yazar kurumları :
Faculty of Economic and Administative Sciences Department of Business Gümüşhane University1, Faculty of Economic and Administative Sciences Department of Business Atatürk University2, Faculty of
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

In today's markets, as a result of rapidly increased competition, owing to increasing number of product, resembling the product's features each other, daily emerging new brands, consumers act more conscious in preference of brand/product. In order to direct these preferences, marketers must consider many factors together and try to identify consumers lifestyle. Lifestyle is one of the variables that marketers use for this aim and the important factors effecting consumer's brand choice. Here with in this study, it is aimed to determine lifestyles of consumers who choice global brands in Erzurum. As a result of the research, lifestyles of consumers who choice global brands were determined as experiencers, strivers, markers, achiever-thinkers and believers.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Günümüz pazarlarında rekabetin hızla artmasının bir sonucu olarak ürün sayısının artması, ürün özelliklerinin birbirine benzemesi, her gün yeni markalar ortaya çıkması nedeniyle tüketiciler artık ürün/marka konusunda daha bilinçli davranmaya başlamıştır. Bu tercihleri yönlendirmek için pazarlamacılar birçok faktörü bir arada değerlendirmeli ve tüketicileri tanımaya çalışmalıdır. Yaşam tarzı pazarlamacıların bu amaçla kullandığı ve tüketicilerin marka tercihini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada Erzurum'da yaşayan ve global marka tercih eden tüketicilerin yaşam tarzlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda global marka tercih eden tüketicilerin yaşam tarzları deneyimciler, gayret edenler, üretenler, başarılı-düşünürler ve inananlar şeklinde belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :