Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A glance at terrorist organizations from the perspective of organizational theories

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr. District Governor, Ministry of Interior, Talas, Kayseri1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

The problem of conceptualizing terrorist organization is still a controversial issue, even though it has been taken place in the literature heavily. In this essay, terrorist organizations will be approached in the context of organizational theories. Terrorist organizations will be introduced as exceptional structures besides being consistent with most of the organizational theories, departing from them in terms of strategies they adapt and life expectancy they experience. According to some theories such as institutional theory, population ecology approach and system theories, although being claimed to be excluded from the system by other organizations for they do not resemble and even threaten the existence of others and although being wanted to be eliminated by the system, terrorist organizations can be able to survive more than these theories contend.

Özet İngilizce :

Terör örgütlerinin kavramsallaştırması sorunu, her ne kadar akademik yazında geniş olarak yer almış olsa da, hala tartışmalı bir konudur. Bu makalede, terör örgütleri, örgüt teorileri bağlamında ele alınacaktır. Terör örgütleri, pek çok örgütsel teoriyle uyumlu olmakla beraber, benimsedikleri stratejiler ve yaşam süreleri bakımından bu teorilerden uzaklaşan istisnai yapılar olarak tanıtılacaklar. Kurumsal teori, popülasyon ekolojisi yaklaşımı ve sistem teorisine göre diğer örgütlere benzemedikleri ve onların varlıklarını tehdit ettiklerinden ötürü sistemin dışına itilmek ve hatta elimine edilmek istenmelerine rağmen, terör örgütleri, bu teorilerin iddia ettiğinden çok daha fazla hayatta kalabilmektedirler.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :