YAŞAR KEMAL’İN AL GÖZÜM SEYREYLE SALİH ROMANININ FRANSIZCA ÇEVİRİSİNDE SEVGİ VE ÖFKE SÖZCÜKLERİNİN KÜLTÜREL AKTARIMI

Öz Toplum ve insan gerçekliğini derinlemesine araştıran Yaşar Kemal, romanlarında Türk kültürünün elçisi olarak görülür. Yazar, yaşadığı ve tanıklık ettiği olaylardan hareketle Çukurova’yı ve Çukurova insanını anlatır. Al Gözüm Seyreyle Salih, konusunu Çukurova’dan almayan, az sayıda romanlarından biridir. Yaşar Kemal bu romanında, 1970’li yılların sahil kasabasında yaşayan balıkçıların, bez dokuyan kadınların ve kanadı kırık bir martıya yardım etmeye çalışan on iki yaşında bir çocuk olan Salih’in dünyasından bahseder. Yazarın bu eserini Fransızcaya çeviren Münevver Andaç, Türk toplumu ve Fransız toplumu arasında, kültürel bir köprü oluşturur. Bu çalışmamızda, Münevver Andaç tarafından Salih L’émerveillé olarak çevrilen, Yaşar Kemal’in Al Gözüm Seyreyle Salih romanındaki sevgi ve öfke sözcüklerinin kültürel aktarımlarının nasıl yapıldığı ele alınacaktır. Karadeniz sahil kasabasında yaşayan insanların sevgi ve öfke sözcükleri, Danica Seleskovitch ve Marianne Lederer tarafından geliştirilen Yorumlayıcı Anlam Kuramına göre incelenecek, Türk kültüründeki bu sevgi ve öfke sözcüklerinin kültürel anlamıyla hedef kültüre nasıl aktarıldığı tartışılacaktır.

Kaynakça

Göktürk, Akşit. (1994). (İkinci baskı) Çeviri: dillerin dili, YKY, İstanbul

Lederer, Marianne. (1994). La traduction aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris

Vendryes, Joseph. (2001). (Çev. Berke Vardar) Dil ve Düşünce, Multilingual, İstanbul

Özkaya, Emel. (2007). Saint-Exupéry’nin Küçük Prens ile Yaşar Kemal’in Al Gözüm Seyreyle Salih romanlarında Umut, V. Ulusal Frankofoni Kongresi, 25-26 Ekim 2007, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kemal, Yachar. (1990). (Traduit du turc par Münevver Andaç) Salih L’Emerveillé, Editions Gallimard, Paris

Kemal, Yaşar. (1997). Al Gözüm Seyreyle Salih, Adam Yayınları, İstanbul