Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet International Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rbc+c modeline göre doğrunun denklemi kavramının soyutlanması üzerine bir çalışma: özel bir durum çalışması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, matematik eğitiminde başarılı oldukları bilinen iki altıncı sınıf öğrencisinin doğru denklemini soyutlama süreci tanıma, kullanma, oluşturma ve pekiştirme bilişsel eylemleri üzerinden incelemelerin yapıldığı RBC+C soyutlama modeli kullanılarak araştırılmıştır. Bu araştırma için öncelikle bilişsel eylemlerin fark edilmesine imkân verebilecek tarzda araştırma ve uygulama problemleri hazırlanmıştır. Daha sonra problemler öğrencilere çözdürülmüştür. Çalışmanın verileri katılımcı gözlem tekniği ile elde edilmiştir. RBC+C soyutlama modeli ile yapılan incelemeler sonucunda, iki öğrencinin de doğru denkleminin edinimi için gerekli ön bilgileri tanıyıp kullanabildikleri, doğru denklemini oluşturdukları gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

The abstraction process of the linear equation of two sixth class students, who are known to be successful in the mathematics education, has been researched by using RBC+C abstraction model, where investigations are performed over cognition activities of recognising, building-with, constructing and consolidation. Research problems have been prepared for this research in form, which would primarily allow distinguishing these cognitive activities. After that, problems are solved by students. The data is obtained by participant observing method. It has been understood as a consequence of the study, which has been performed with the use of the RBC+C abstraction model that both of the students have constructed the linear equation of themselves.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :