Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet International Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmaya alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki çevrelerde bulunan üç ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8.sınıflarına devam eden 167 kız, 165 erkek olmak üzere toplam 332 öğrenci katılmıştır. Demokrasi Metaforları Anketi (DMA) aracılığıyla toplanan verilerin analizinde içerik analizinin yanı sıra betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin demokrasiye yönelik toplam 75 metafor geliştirdikleri ve demokrasiyi çoğunlukla eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarıyla eş anlamlı bir yönetim biçimi olarak algıladıkları görülmüştür. Öğrenci görüşlerine göre demokrasiye yönelik yapılan etkinlikler genellikle sınıf başkanı seçme ve demokrasinin ne olduğunun anlatılmasıdır. Öğrencilerin demokrasiyle ilgili görüşlerini en çok etkilediğini belirttikleri faktörler aile, öğretmenler ve okul yöneticileri iken; görüşleri üzerinde en az etkili olduğunu belirttikleri faktörler ise televizyon dizileri, okuldaki ders dışı etkinlikler ve büyük anne, büyük baba ve diğer yakınları olmuştur.

Özet İngilizce :

The main objective of this research is to examine the elementary education school students‟ democracy perception by means of metaphors. A total of 332 students, 167 girls and 165 boys have participated in this research who were 6th, 7th and 8th grade students of three elementary education schools located in lower, medium and higher socio economic neighborhoods. In analyzing the data collected through Democracy Metaphors Questionnaire (DMQ), descriptive analysis were used as well as content analysis. The result of the research revealed that students developed 75 metaphors for democracy and that they generally perceive democracy as a regime that is synonym of equality, freedom and justice. According to the opinions of the students activities performed concerning democracy are monitor election and explaining what democracy is. As stated by the students, the factors that affect students‟ opinions about democracy the most are; family, teachers and school directors whereas the least affecting factors are TV serials, school activities except lessons and grandparents and other close relatives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :