Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımının hazırlanması ve değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. OFMA Biyoloji Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Taşıma ve Dolaşım Sistemleri konusunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımının hazırlanması ve değerlendirilmesidir. Çalışma, bilgisayar ve biyoloji alanında eğitim veren eğitimcilerle ortaöğretim öğrencilerinden oluşan toplam 40 kişi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada öncelikle ortaöğretim biyoloji dersindeki müfredatta yer alan Taşıma ve Dolaşım Sistemleri ünitesindeki konulara ait içerik dikkate alınarak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımı hazırlanmıştır. Uzman kişilerce ön incelemesi yapılan bu yazılım, daha sonra "Yazılım Değerlendirme Formu" yardımıyla çalışma grubunun değerlendirmesine sunulmuştur. "Yazılım Değerlendirme Formu" ile hazırlanan ders yazılımında "genel tasarım özellikleri", "kullanım özellikleri" ve "öğretim tasarımı özellikleri" boyutları ele alınmıştır. Form yardımıyla elde edilen verilerin SPSS 12.0 istatistik programıyla değerlendirilmesi sonucunda, yazılımın öngörülen 3 boyutta da oldukça iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to prepare and evaluate a course software based on constructivist learning approach about Transport and Circulatory Systems. This study was implemented on totally 40 participants including secondary school students and educationistes at computer and biology area. In study, An course software based on constructivist learning approach was developed primarily. This software the preliminary review of which had been done by the experts was evaluated by means of "Software Evaluation Form". Software Evaluation Form includes in dimensions of "general design features", "usage features" and "instructional design features". The data were analysed by SPSS statistical program. The findings showed that the software was fairly good level in 3 dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :