Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğreterek öğrenme yönteminin ikinci yabancı dil olarak almancanın öğretiminde/öğreniminde etkisi

Yazar kurumları :
ÇÜ Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi AD1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Öğreterek öğrenme" yöntemi, Eichstätt Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi öğretim elemanlarından Jean-Pol Martin tarafından seksenli yılların başında başlangıçta Fransızca dersleri için geliştirilen bir ders işleme yöntemidir. Yöntemin temel düşüncesi öğrencilerin öğretmen işlevini üstlenerek arkadaşlarına ders vermeleridir. Öğrenciler böylece derste işlenecek konuları gruplar halinde hazırlayarak ve sunarak içeriğin doğruluğu bağlamında sınıfa karşı sorumluluk alma, takım çalışması becerisi, inisiyatif alma ve bağımsız davranabilme becerisi geliştirmektedirler. Bu çalışmanın amacı, bir ders ortamında "Öğreterek öğrenme" yönteminin Almancanın ikinci yabancı dil olarak öğretimi/öğreniminde de kullanılmasının ne kadar anlamlı ve etkili olduğunu araştırmaktır.

Özet İngilizce :

"Lernen durch Lehren" ist eine Unterrichtsmethode, die von Jean-Pol Martin, Dozent für Fremdsprachendidaktik an der Universität Eichstätt, Anfang der achtziger Jahre ursprünglich für den Französischunterricht entwickelt wurde. Die Grundidee der Methode ist, dass Schüler Lehrerfunktionen übernehmen, so dass sie ihre Mitschüler unterrichten. Dadurch, dass die Schüler sich in Gruppen den Stoff selbst erarbeiten, sich eine Präsentation überlegen und ihn sich gegenseitig vorstellen, übernehmen sie Verantwortung für die Inhalte gegenüber der Klasse, können bei der Erarbeitung und der Präsentation Teamfähigkeit, die Bereitschaft zur Eigeninitiative und die Fähigkeit zum selbständigen Handeln entwickeln. Die Intention der vorliegenden Arbeit besteht daher darin, im Rahmen einer Unterrichtsreihe zu untersuchen, wie sinnvoll und effektiv der Einsatz der Methode "Lernen durch Lehren" auch schon beim Lehren/Lernen des Deutschen als zweiter Fremdsprache ist.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :