Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müze eğitimi ve yaratıcı drama

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi lköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1, Hacettepe Üniversitesi lköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Müzeler, bir toplumun tarihi, kültürel, doğal vb. değerlerinin toplandığı, korunduğu ve eğitsel amaçlarla sergilendiği mekânlardır. Müzeler, eğitimde etkin olarak kullanılması gereken en önemli araçlardan birisi olmalıdır. Bu konuda öğretmenlerin yeterli bilgi ve yaşantıya sahip olmamaları yüzünden müzeler eğitim amaçlı yaşanılan ve tüketilen materyaller olma özelliğine sahip olamamaktadırlar. Müze eğitimi öğrenciler açısından, sadece müzede gezmeleriyle sınırlı değildir, müzede eğitim programları ve müze dışı eğitsel etkinlikleriyle bir bütündür. Müze eğitimi programlarında etkin olarak kullanılabilecek yöntemlerden birisi eğitimde yaratıcı dramadır. Eğitimde yaratıcı drama bilişsel, duyuşsal, devinişsel öğrenmeleri destekleyebilen ve gerçekleştirebilen bir öğretim yöntemidir. Bu nedenle müze eğitimi programları içerisinde eğitimde yaratıcı dramaya yer verilmesi, müzeden sağlayabileceğimiz kazanımların en üst düzeye çıkmasına olanak sağlayabilecektir. Bu çalışmada ilgili alan yazın taranarak müze eğitiminin ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiğine yer verilmiştir. Ayrıca eğitimde yaratıcı dramanın müze eğitimi programlarındaki yeri ve önemi irdelenmeye çalışılmıştır. Sonuçta ise Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi için planlanmış olan yaratıcı dramanın da bir yöntem olarak kullanıldığı bir müze eğitimi çalışması örnek olarak sunulmuştur. İlgili alanyazına bakıldığında, müzede yapılan bu tür bir çalışmanın onların müzeyi algılamalarında ve müzeden edindikleri kazanımlarda olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir.

Özet İngilizce :

Museums are places where historical, cultural, natural values of a community were collected, conserved and exhibited for the educational purposes. Museums should effectively used as a material in education. Museums aren't used effectively as educational materials, because, the teachers don't have enough knowledge and experience. Museum education isn't limited only visiting a museum for students, it is connected museum education programmes and outside museum educational activities. Creative drama is an actively used method in museum education programmes. Creative drama may foster cognitive, affective and psycho-motor learning. For this reason we should give place to creative drama in museum education programmes. This may be provide and generate high level learning outcomes. In this study, we accommodate that what museum education is and how it should be done. Also we examined creative drama and its importance in museum education programmes. At the end the study an example about museum education programme based on creative drama was represented. This programme planned for Anatolian Civilizations Museum in Ankara. If we looked at the literature about museum education and creative drama, a museum education programme could affect positively their perceptions on museum and their learning outcomes about museum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :