Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Logo destekli geometri öğretimi materyalinin öğrencilerin akademik başarılarına etkileri ve öğrencilerin uygulama ile ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayarın okullarımıza girmesiyle birlikte son yıllarda bu teknolojinin eğitim-öğretim sürecini nasıl etkileyebileceği önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada, bilgisayar destekli geometri öğretimi yapılan sınıftaki öğrencilerle, bilgisayar kullanılmayan ortamda işlenen geometri derslerine katılan öğrencilerin matematik dersi başarılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda LOGO programı kullanılarak 6. sınıf matematik öğretim programının geometri öğrenme alanında örnek bir materyal geliştirilmiştir. Geliştirilen materyal bir ilköğretim okulundaki 33 altıncı sınıf öğrencisine altı ders saati boyunca uygulanmıştır. Bu süreç içerisinde 35 kişilik diğer bir sınıfa da bilgisayar etkinlikleri kullanılmadan derslere devam edilmiştir. Uygulama sonunda öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışmanın sonucunda deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre başarılarında ve matematiğe karşı düşüncelerinde olumlu yönde artış olduğu gözlenmiştir. Uygulamadan bir ay sonra yapılan izleme testinin sonuçları da deney grubundaki öğrencilerin bilgilerinin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha kalıcı olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, LOGO gibi yazılımların sınıf ortamına taşınabilmesi için öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi kurslar aracılığıyla kullanacakları yazılımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarının sağlanması önerilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the aim is to investigate the effects of computer – based instruction on the success of students. Through this process a Logo-based instructional material for 6th grade was designed and implemented in a primary school. While 35 students as a control group taught without computer-based activities, 33 students as an experimental group taught through computer-based activities during six lessons. At the end of the application semi-structured interview was done in order to get the students views on this application. At the end of the study it was seen that the students who were applied computer based approach were more successful than those who were in the control group. The results of the persecution which was done after one month of the application showed that the knowledge of the experimental group students were more permanent than the control group. With the direction of the results, it was recommended that the teachers should have the qualified with the hardware and software about the materials in order to bring the software like LOGO, into the classroom situation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :