Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizce ders kitaplarında cinsiyetçilik

Yazar kurumları :
Ç.Ü Eğitim Fakültesi İngiliz Dili A.B.Dalı1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Dil kullanımının ideolojilerin iletildiği toplumsal bir süreç olduğu (Fairclough, 1998) görüşünden yola çıkan bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan ve 2006-2007 Eğitim--Öğretim yılından başlayarak devlet okullarında 6. sınıflarda okutulmakta olan İngilizce ders kitaplarında sunulan kadın ve erkek imgelerinin içerdiği cinsiyet ideolojilerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle 6. sınıf kitabının seçilmesindeki temel neden, bu kitabın hedef kitlesini oluşturan ortalama 12 yaş grubu öğrencilerin, ülkemizde 13-15 yaş olarak belirlenen (Gençay, t.y.) ergenlik dönemi öncesi yaş grubuna denk gelmesidir. Bu dönem, çocuğun cinsiyet kavramlarını öğrendiği ve kategorize ettiği kritik bir dönemdir. Ayrıca, sözü edilen kitapların geniş bir öğrenci kitlesine dönük olması, bu çalışmayı tetikleyen önemli bir başka nedendir. Son olarak, batıda cinsiyet ideolojilerinin İngilizce ders kitapları yoluyla iletildiğini gösteren birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, Türkiye'de bu alandaki çalışmalar oldukça kısıtlı kalmıştır. Çalışmada kullanılan ders kitabındaki sözel ve söz dışı ögeler, içerik analizi (Arslan,2000) ve söylem çözümlemesi (Searle,1969) yöntemleriyle incelenmiş; ayrıca, karşılıklı konuşmalar, kişilerarası güç ilişkileri (Çubukçu,2005a, 2005b) yönünden betimlenmiştir.

Özet İngilizce :

Textbooks, as one of the major tools of school education are considered to be important resourses through which students are exposed to their 'target' social roles which are determined by the educational system of a given society. 'Gender ideologies', like other ideologies, are also embedded in the texts, pictures, dialogues etc. of the textbooks and absorbed naturally by students (and even by teachers) in the course of the educational practices. Accordingly, this study sets out to investigate the English Coursebooks for 6 graders which have been designed by the Ministry of Education of Turkey, (and are currently, being used in all the state schools around the country) from the perspective of 'gender ideologies'. More specifically, the paper seeks to answer the question whether biased concepts of gender (of both male and female) are presented via the linguistic and non linguistic materials in the book, through the methods of content analysis (Arslan, 2000) and discourse analysis (Searle, 1969). Power relations between male and femele characters are further examined on the conversational data in the text books.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :