Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim bilişim teknolojileri dersi öğretim programının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Rize Üniversitesi2
Görüntülenme :
703
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim Bilişim Teknolojileri dersi müfredatının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye genelinde görev yapan 150 Bilişim Teknolojileri öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak anketten yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin genel olarak yeni programı onayladıkları; içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleriyle ilgili yetersizlikler nedeniyle programı uygulamada sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır.The purpose of this study is evaluation of Information Technologies Course Curriculum. Through views of 150 information technologies teachers were obtained with questionnaire. As a result of implemented surveys in the study, it is revealed that teachers appreciated the new curriculum generally; however they could not implemented it thoroughly because of deficiency content, teaching- learning process and evaluation factors.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is evaluation of Information Technologies Course Curriculum. Through views of 150 information technologies teachers were obtained with questionnaire. As a result of implemented surveys in the study, it is revealed that teachers appreciated the new curriculum generally; however they could not implemented it thoroughly because of deficiency content, teaching- learning process and evaluation factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :