Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmeni adaylarının mekanik konularını bloom taksonomisine göre öğrenebilme düzeyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Y.Y.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenme bireyin yaşantısında meydana gelen davranış değişikliğidir. Bu değişikliğin niteliği, öğrencinin öğrendiği bilgileri kullanabildiği ölçüde geçerlidir. Bu bağlamda fizik öğretmen adaylarının fizik dersini yeterli düzeyde öğrenemedikleri ve bilgilerini kullanamadıkları bilinmektedir. Bu nedenle, fizik dersinin öğrenciler tarafından beklenen düzeyde öğrenilmediği ve başarılması zor bir ders olduğu kabul edilmektedir. Bu durum, öğrencilerin mekanik konularını öğrenme düzeyleri ile ilgili araştırmaları önemli hale getirmektedir. Bu araştırmanın amacı, fizik öğretmeni adayların mekanik konularını Bloom Taksonomisine göre hangi düzeyde öğrenebildiklerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini dört farklı üniversitenin fizik öğretmenliği programında öğrenim gören 400 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada materyal olarak, Bloom Taksonomisine göre hazırlanan 25 maddelik çoktan seçmeli başarı testi kullanılmıştır. Taksonomiye ve sınıf düzeyine göre başarı seviyesini belirlemede, aritmetik ortalama dikkate alınmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyi ilerledikçe genel olarak bilgi ve kavrama düzeyindeki başarı artışı, diğer düzeylerdeki başarı artışından daha fazla olduğu görülmüştür. Adayların beklenen düzeyde başarılı olmaları için yoğun matematiksel formüller yerine, mekanik dersinde kullanılan formüllerin birbirinden ayırt edici özellikleri ön plana çıkartılarak öğrenciye kavratılması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

Learning is a behavioral change occurring in an individual's life. The quality of this change is valid as long as the students use the information they have learnt. In this context, it is known that prospective physics teacher doesn't learn physics lessons in an adequate level, nor does uses their the knowledge. For this reason, students find physics courses difficult to achieve their own learning. Also, they do not generally accomplish in this course at an expected level. Therefore, these show that students' learning level of mechanics subjects needs to be investigated. This study aims to determine prospective physics teachers' learning level of mechanic subjects according to the Bloom Taxonomy. The study was carried out with 400 prospective teachers enrolling in Physics Teacher Education Program at four different universities. A multiple choice achievement test which includes 25 items that were prepared according to Bloom Taxonomy were used. Mean scores of prospective teachers were taken into consideration in determining success level according to taxonomy and prospective physics teachers class level. In general, it was found out that an increase in prospective teachers' achievement levels of "knowledge" and "comprehension" with an increasing grade was higher than the others. To make prospective teachers to achieve expected results, it is recommended that formulas to be used in mechanic subjects should initially be distinguished from each other and taught them instead of intensive mathematics formulas.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :