Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının çevre sorunlarının nedenleri, eğitimi ve çözümlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
DÜ Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Fizik eğitimi AD1, DÜ Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü Biyoloji eğitimi AD2
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre sorunlarının nedenleri, eğitimi ve çözümlerine ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde okuyan 146 (87 erkek ve 54 kız) öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve faktör analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların çevre eğitiminin her öğretim basamağındaki okullarda okutulması gerektiğine inanmakla birlikte çevre etkinliklerine yeterli derecede katılmadıkları anlaşılmıştır. Öğretmen adayları, çevre kirliliğine insanların neden olduğunu ve çevre kirliliğini önlemenin ancak eğitilmiş insanlarla mümkün olabileceğini belirtmektedirler. Öğrenmen adayları çevre sorunlarının ancak örgün eğitim, yazılı ve görsel medya ile çözülebileceğini önermektedirler.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to assess prospective teachers' opinions toward the causes, education and solutions of environmental issues. The research was carried out with the participation of 146 prospective teachers (both genders were represented; 87 male and 54 female) at Ziya Gôkalp Education Faculty at Dicle University. A questionnaire that consisted of three parts was conducted to collect the data. In the statistical analysis frequency, arithmetical mean, percentage and factor analysis were performed. The results displayed that prospective teacher did not seem to be actively participating in environmental activities. All of the participants believed that there was a need to study environment as a subject in all levels of schooling. Prospective teachers indicated that humans caused environmental issues and environmental issues can be prevented only by raising of level of education of environment. Prospective teachers suggested that environmental issues could only be solved with the help of formal education, visual and printed media.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :