Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 2 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enformatik laboratuarlarının güvenliğini sağlama ve performanslarını artırmaya yönelik bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde bulunan enformatik laboratuarlarının gerek donanımsal gerekse de yazılımsal sorunlarını fiziksel ve yazılımsal kısıtlamalar yaparak, personel sayısını minimumda tutarak performansını artırmaktır. Üniversitelerdeki enformatik laboratuarları, üniversite öğrencilerinin en fazla kullandıkları laboratuar özelliği taşıdığı bilinmektedir. Bu laboratuarları bir günde öğrencilerin %80'i araştırma, tez-ödev yazımı, iletişim veya kendilerini geliştirme başlıklarının biri veya birçoğu için bu laboratuarlarda ki bilgisayarları kullanmaktadırlar. (Ç.Ü. BÖTE Bölümü laboratuarları referans alınmıştır.) Bu kullanımlar sonucu bilgisayarlarda gerek donanımsal gerekse de yazılımsal hatalar kaçınılmazdır. Bu hataları düzeltmek veya bakım işlemlerini yapmak için her laboratuara en az bir uzman görevli atamak gerekmektedir. Fakat her fakültede en az iki, ortalama dört laboratuar olduğu düşünüldüğünde, normal bir ölçekli üniversiteye sadece bu laboratuarlar için yirmi beş uzman görevli atanması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to improve the performance of the informatics laboratories at universities by overcoming the hardware and software problems via physical and software limitations and thus minimizing the number of attendants. It is known that the informatics laborataries are among the mostly used ones by university students. 80 per cent of the students use the computers in these laboratories for the purpose (s) of research, writing thesis and/or report, communication and/or improving self (referring to the laboratory use at Computer and Educational Technologies Department of Faculty of Education at Çukurova University). As a result of these uses, it is inevitable to come across with the problems of hardware and software. It is necessary to charge at least one expert attendant for each laboratory to restore these errors and to provide maintenance. However, considering the existence of at least two but averagely four laboratories at each faculty, there will be need for twenty-five attendants for any normal-scale university.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :