Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültelerinin öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri üzerine etkileri ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojinin çok hızlı gelişimi ve eğitimin etkinliğinin artırmaya yönelik yeni çalışmalar, eğitim yapısında sürekli değişim ihtiyacı oluşturmaktadır. 21. yüzyıldaki eğitim sisteminin; mesleki beceri ve teknoloji eğitiminin oluşturacağı bir sosyal yapı hedeflemesi eğitim fakültelerini ve öğretmen yetiştirme programlarında yeni hedefler ve amaçlar oluşturmaktadır. Öğretmenler mesleki hayatlarında kullanacakları bilgi ve öğretmenlik becerilerini lisans eğitimleri boyunca sağlamakta ve görev yaptıkları süre boyunca eğitim sisteminde, müfredatlarda yapılan değişimlere tam olarak uyum sağlayamamaktadırlar. Bu çalışmada Öğretmen adaylarının eğitim sistemindeki değişikliklerde önemli bir rol oynayan teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmeleri ve bu teknolojileri eğitim ortamlarında rahatça kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarında Eğitim Fakültelerinin etkisi ele alınmaktadır. Araştırma için veriler, öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde kullanmaları ve teknolojiye bakış açılarını ölçmeyi içeren sorulardan oluşan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmaya Türkiye'nin 4 şehrinden seçilen 8 okulda çalışan 187 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre öğretmenler eğitimde teknolojiyi kullanmakta ve yeni teknolojik gelişmeleri eğitime adapte etmede sorunlar yaşamakta ve yaşadıkları sorunların çözümünün Eğitim Fakültelerinde alacakları eğitimle aşılabileceğini belirtmektedirler.

Özet İngilizce :

Technological developments and new studies at the area of increasing effectiveness of education, created a need of change to concept of education. Because of education system at 21st. century aims a social structure that is composed by vocational skills and technology, new goals and objectives from education faculties and Teacher Training Services are expected. Teachers gain all skills and ability that they use during their career from their education life and during their work life adapting to changes at the education system and curriculums related with technology becomes a big problem for teachers. At this study, effects of Education Faculties on teacher's integration to using new technology and using technology at their teaching environment are investigated. Data for this research are collected from teachers with a questionnaire collecting information about usage of technology by teacher and view of teachers to technology. 187 teachers joined to this research from 8 different schools in the four different cities. Results, obtained at the end of the research, show that teachers have problems following the educational technologies and integrating technology to their teaching environment, and solutions of teacher's problems can be supplied in Education Faculties.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :