Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji ve fizik öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterliklerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik düzeylerinin incelenerek saptanması, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı biyoloji ve fizik öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterliklerinin belirlenmesi ve öğretmen öz-yeterliklerini yordayan değişkenlerin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Biyoloji Eğitimi'nden 76, Fizik Eğitimi'nden 67 olmak üzere toplam 143 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama yöntemi ile yapılan araştırmada, Öğretmen Öz-yeterliği Ölçeği (α=.91), Genel Öz-yeterlik Ölçeği (α=.88), Alan Öğretiminde Öz-yeterlik Ölçeği (α=.81) ve Alana İlişkin (Biyoloji/Fizik) Öz-yeterlik Ölçeği (α=.90) kullanılmıştır. Araştırmada verilerin incelenmesinde betimsel analizler ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının tüm ölçeklerden aldıkları puanların ortalamanın üzerinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretmen öz-yeterlik inancını yordamada genel öz-yeterlik ve alan öğretimi öz-yeterliğinin birlikte anlamlı katkı sağladıkları ve tüm modelin varyansın %32'sini açıkladığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Identification of the pre-service teachers' teacher self-efficacy levels is important in order to train up qualified teachers. The aim of this study is to determine pre-service biology and physics teachers' teacher self-efficacy beliefs and to examine the variables that predict preservice teachers' teacher self-efficacy beliefs. The sample of the study consists of 143 pre-service teachers' (76 from biology, 67 from physics). In this survey study, Teachers' Sense of Efficacy Scale (α=.91), General Self-efficacy Scale (α=.88), Biology/Physics Teaching Self-efficacy Scale (α=.81), Biology/Physics Self-efficacy Scale (α=.90) were used. In this study for the analysis of the data descriptive statistics and multiple regression analysis were conducted. The results of this research showed that pre-service teachers' efficacy levels were above the avarage for each instrument. According to this analysis, general efficacy and Biology/Physics Teaching Self-efficacy contribute significantly to predict teachers' self-efficacy beliefs and the whole model explains 32% of the variance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :