Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 2 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji eğitimi öğrencilerinin biyoloji laboratuar uygulamalarında karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, biyoloji dersi laboratuar uygulamalarına katılan toplam 150 Biyoloji Eğitimi öğrencilerinin biyoloji laboratuar uygulamalarına karşı tutumlarıyla uygulamada karşılaşılan güçlükler araştırılmıştır. Bunun için söz konusu örnekleme Likert tipi çoktan seçmeli ve yarı açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ayrıca her sınıftan 5 kişi olacak şekilde toplam 20 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Anketin analizi SPSS 12.0 paket programı yardımıyla yapılarak değerlendirilmiştir. Anket sonucunda biyoloji laboratuarının yürütülmesine yönelik bazı problemler ortaya çıkartılmıştır. Bu problemlerin çözülmesine yönelik ve biyoloji laboratuar çalışmalarının daha etkin ve istenen verimde olabilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the attitudes of total 150 students attending biology teacher training course towards biological laboratory application and the difficulties which they have experienced in such applications were investigated. With this aim, a likert type of questionnaire consisting of open ended and multiple choice questions was administered to the participants. Moreover, twenty (five from each year) student teachers were interviewed. The results were analyzed by using SPSS 12.0 pocket program. The results found out some problems relating to laboratory application. Lastly, some suggestions were made to make laboratory applications more effective and desired fruitful.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :