Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel esnekliği yordayan bazı değişkenler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bilişsel esnekliği yordayan değişkenler incelenmeye çalışılmıştır. Bilişsel esneklik, bireyin seçeneklerin farkında olması, yeni durumlara uyum sağlaması ve bu durumlara ilişkin olarak kendisini yetkin hissetmesidir. Araştırma Çukurova Üniversitesinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler 17-18 yaşları arasında bulunan toplam 155 kişidir. Araştırmada bilişsel esneklik ölçeği, anne baba bağlılık ölçeği, arkadaş bağlılığı ölçeği, kişilerarası ilişkiler ölçeği, sosyal yetkinlik beklentisi ölçeği, anne baba tutum ölçeği ve problem çözme envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular, bilişsel esnekliğe anlamlı olarak etki eden değişkenlerin, sosyal yetkinlik beklentisi, otoriter anne baba tutumu ve problem çözme becerisinin olduğunu göstermektedir. Sosyal yetkinlik beklentisi yüksek ve problem çözme becerisi yüksek ergenlerin diğer ergenlere oranla daha bilişsel esnek oldukları belirtilebilir. Otoriter anne baba tutumunun bilişsel esnekliğe engel oluşturduğu bulgular sonucu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Cognitive flexibility is an individual's being aware of his/her options when faced with new situations, of his/her capability in coping with these situations. In this study, some variables predicting cognitive flexibility were investigated. The study was conducted with 155 Cukurova University students within an age range of 17-18. Cognitive flexibility scale, parent attachment inventory, peer attachment inventory, interpersonal relation scale, social adequacy expectation scale, parent attitude inventory, and problem solving inventory were all utilized in this research. The results obtained suggest that the variables having significant effects on cognitive flexibility are social adequacy expectation, authoritative parent attitudes, and problem solving skills. We can thus state that adolescents with high level of social expectations and problem solving skills are more cognitively-flexible in dealing with issues compared to those with relatively lower social expectations and with less improved problem solving skills.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :