Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1992 kimya i ders kitabındaki konu sıralamasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ve 2007 kimya i ders kitabındaki konu sıralaması ile karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
aAhi Evran Üni. Eğitim Fak.Fen Bilgisi Öğr.A.B.D.1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ortaöğretim IX . sınıf Kimya I ders kitabının konu sıralaması yönünden değerlendirilmesi için 52 anket soruları hazırlanmış ve bu sorular MEB‟e bağlı Türkiye genelinden 21 ilden rastgele seçilmiş 66 devlet okullarında görev yapan 50 Ortaöğretim kimya zümre başkanına sorulmuş ve yanıtlar frekans, yüzde ve aritmetik ortalama belirtilerek değerlendirilmiştir. Bu yanıtlarla saptadığımız sonuçlara göre, Ortaöğretim kimya öğretmenleri Kimya I ders kitabındaki konu sıralamasının uygunluğuna yönelik eksiklik ve aksaklık içermediğini ifade etmişlerdir. Oysa, 1992‟de yürürlüğe konan Kimya l ders kitabındaki konu sıralaması ile 2007‟de yürürlüğe konan Kimya l ders kitabındaki konu sıralamasının çok az düzeyde örtüştüğü saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, to evaluate Grade IX Chemistry I textbook from the point of topic order, a questionnaire with 52 questions were prepared. Then, this questionnaire was conducted with 50 secondary education chemistry head teachers, working 66 state schools selected randomly from 21 provinces in Turkey . Finally, responses were evaluated by giving frequency, percentage and average. According to the results we obtained from those responses, Secondary education chemistry teachers stated that there are no imperfection and fault towards the appropriateness of topic order in the chemistry I textbook. Nevertheless, it is found that the topic order in the chemistry textbook put into force in 2007 overlaps little with the topic order in the chemistry textbook put into force in 1992.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :