Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Coğrafi Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

World heritage sites in turkey: current status and problems of conservation and management

Yazar kurumları :
Department of Geography, Ankara University1, Department of History, Ankara University2
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Turkey, being signatory of the World Heritage Convention since 1983 has nine natural and cultural World Heritage sites inscribed on UNESCO World Heritage List. Out of these, seven heritage sites have cultural while two have both natural and cultural mix features. The World Heritage in Turkey is facing several problems due to poor management and current land use issues like almost of the developing countries. Most problems of these sites are local or based on specific issues while few are in common at all places. In order to ensure effective management and protection of these sites in Turkey, there is a strong need to formulate new management strategies and policies, after determining and analyzing the current status and related issues in these areas. Therefore, a project was conducted during 2007- 08 under title of "Determination of Current Status of the World Heritage Sites in Turkey". In this project Turkey's nine World Heritage sites has been thoroughly analyzed according to specific format to find out the current status and associated problems in this concern. Research findings have provided bases to develop effective management policies and strategies for protection of Turkey's World Heritage in terms of future.

Özet İngilizce :

Türkiye Dünya Mirası Konvansiyonu'nu imzaladığı 1983 yılından beri doğal ve kültürel özellikteki dokuz alan UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır. Bunlardan yedi miras alanı kültürel özellikte iken iki tanesi ise doğal+kültürel özellikte (mix type)dir. Hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki Dünya Mirası da çeşitli yönetim ve güncel arazi kullanımlarından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların bir bölümü tüm Dünya Mirası Alanlarında ortak olmakla birlikte her miras alanının kendine özgü sorunları da mevcuttur. Türkiye'deki Dünya Mirasının korunması ve etkin yönetiminin sağlanması için öncelikle bu alanlardaki mevcut durum ve sorunların saptanması, elde edilen bu güncel verilere dayalı olarak yeni yönetim stratejisi ve politikalarının belirlenmesi zorunludur. Bu amaçla 2007-08 yıllarında yürütülen "Türkiye'deki Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması" konulu proje kapsamında Türkiye'deki dokuz Dünya Mirasının güncel durumları, belirli bir format uyarınca sorgulanmış, bu alanların mevcut durumu ve sorunları saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular Türkiye'deki Dünya Mirasının korunması ve etkin yönetimi için geliştirilecek politika ve stratejilere temel oluşturacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :