Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Coğrafi Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğal kaynakların rekreasyonel ve turizm amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tespiti: göreme tarihi milli parkı örneği

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü1, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü2
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Planlama, yönetim ve yatırımlar sürecinde kullanıcı tercihlerinin, akademik ve uygulamaya yönelik uzmanların çalışmalarıyla birleşmesi, planlama ve uygulama çalışmalarının devamı ve başarısında büyük önem taşımaktadır. Günümüzde rekreasyon ve turizm konusunda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için akılcı planlama ve yönetim çalışmaları doğrultusunda alternatifler geliştirilmektedir. Bu alternatifler ve planlamayönetim yaklaşımları alanın özelliklerine, ekonomik değerine ve kullanıcı tercihlerine göre belirlenmektedir. Alan kullanım tiplerinin, değişimlerin, planlama ve yönetim yaklaşımlarının alana kattığı değeri belirlemek bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu teknik not kapsamında, TUBİTAK destekli 106Y012 nolu ve "Göreme Tarihi Milli Parkı'nın Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tesbiti"adlı proje sonuçlarının, konuyla ilgilenen akademisyenlerle paylaşımı hedeflenmektedir.

Özet İngilizce :

In the planning, management and investment process, consolidation user preferences, and applicationoriented academic studies and merger experts implementation has great importance for the planning and application works continuation and success. Nowadays, for supplying the sustainability in recreation and tourism issues, alternative tourism types were developed in the rational land use planning concept. This alternatives and planning – management approaches determined with the land properties and land users preferences. In this regard it has great importance to determine the value that land use types, changes, planning and management approaches adds to the area. Within the scope of this technical note, it is aimed to share the results of the project titled "Determination of Economic Value of Göreme Historical Natural Park Due to Recreational and Tourism Use Purposes"(financed by TUBITAK project no: 106Y012) with academicians in the related fields.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :