Yıl 2016, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 0 - 0 2016-10-19
Türkiye’de Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Zaman Serileri Analizi
Emine AYVAZ GÜVEN,Yusuf AYVAZ
19 261

Öz Birçok ülkenin mücadele ettiği ve ekonomideki önemli kavramlardan biri olan enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışları ifade etmektedir. Ekonomide önemli yer tutan bir diğer kavram olan işsizlik ise; insanların çeşitli sebeplerden dolayı çalış(a)madığı durumu ifade etmektedir. Dışa açık sanayileşme stratejilerinin uygulandığı 1990’lı yıllarda Türkiye’de yaşanan 94 Krizi, 97 Asya Krizi, 98 Rusya Krizi, 2001 Krizi ve 2008 Krizi ile enflasyon ve işsizlik artmıştır. Ekonomide istikrarın sağlanabilmesi için, önemli olan unsurlardan birisi, düşük oranlı enflasyonun ve daha az işsizliğin geçerli olabileceği bir ekonomi politikasının benimsenmesidir. Bu çalışmada; Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 1990-2014 yıllarını kapsayan yıllık enflasyon ve işsizlik verileri kullanılarak, bu değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri incelemek amacıyla gerekli ekonometrik analizler yapılmıştır. Granger Nedensellik Testi, işsizlik oranından enflasyon oranına doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Enflasyon, İşsizlik, Eştümleşme Analizi, Granger Nedensellik Testi, VAR Analizi.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2016


Makalenin Yazarları
Emine AYVAZ GÜVEN
Yusuf AYVAZ