Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zamana dayali faaliyet tabanli maliyetleme yönteminin stratejik pazarlama kararlarina etkisi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri için bilgiye olan ihtiyaç, günümüzde rekabetin artması, teknolojik gelişmeler gibi nedenlerle daha da önem kazanmıştır. Stratejik pazarlama kararları alınırken de güvenilir bilgiye kısa sürede ulaşmak önemli hale gelmiştir. Stratejik pazarlama kararlarından olan gelecekteki faaliyetlerin planlanabilmesi ve ürün fiyatlarının belirlenebilmesi için işletmenin muhasebe bölümünden sağlanan bilgilere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada işletmelerde stratejik pazarlama kararları üzerinde ürün maliyetleri ve ürün fiyatlama faaliyetlerinde zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin etkileri ele alınmıştır. Zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin işletme yöneticilerinin stratejik pazarlama karar verme sürecine olan katkıları ve bu yöntemin avantajlı yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The data required by enterprises for the maintenance has gained importance due to reasons such as recent growth in competition and technological developments. It has been also important to reach reliable data to make strategic decisions. Data to be provided by accounting department of the enterprise is required so that future activities, which are of strategic marketing decisions, could be planned and the price of products can be identified. This study examines the effects of time driven activity based costing method on strategic marketing decisions, cost of products, and pricing of products. It aims to point out the contributions of time driven activity based costing method to strategic marketing decisions of executives and the advantageous sides of the method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :