Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pertev’in hoca neş’et biyografisi

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Hoca Neş'et, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk çeyreği arasında İstanbul'da yaşamış, devrinin önemli muallim ve şairlerinden biridir. Neş'et, ömrünü insan yetiştirmeye vakfetmiş bir şahsiyetdir. Molla Gürânî'deki konağını bir okul gibi öğrencilerin hizmetine sunan Hocanın etrafında edebî bir muhit oluşmuştur. Bu yazıda, söz konusu edebî muhitin en gözde öğrencisi ve şairi Pertev'in hocası Hoca Neş'et'in hayatı hakkında yazdığı biyografi üzerinde durulacak ve bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Hoca Neş'et, lived in Istanbul between the second half of the XVIII. century and the first quarter of the XIX. century, is one of the important teacher and poets in his era. Neş'et is a person who devoted his life to cultivate people. There had been a literary entourage around the Hoca that offered his mansion in Molla Güranî as a school to the students' service. In this paper, the biography of Neş'et Hoca that is written by his student Pertev who was the most popular student in related literaty entourage will be focused on and some evaluations will be made.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :