Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı’da gemilerin denize indirilmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Osmanlı denizciliğinde donanmaya ait gemilerin denize indirilme işlemini açıklamaktır. Osmanlı donanmasına ait gemilerin denize indirilmesi işi gerek Tersane-i Amire’de gerekse taşra tersanelerinde gerçekleştirilsin, devlet tarafından dikkatle düzenlenmekteydi. Modern teknik ve araçların söz konusu olmadığı dönemlerde inşası karada gerçekleştirilen gemilerin inşa edildikleri yerden taşınarak denize indirilmeleri zorlu bir süreçti. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için gemilerin denize indirileceği bölgenin düzenlenmesi, gerekli malzemenin temini gibi ön hazırlıkların yapılması gerekmekteydi. Gemilerin inşa yerlerinden denize taşınabilmesi için bir takım özel malzeme ve araç-gereçler kullanılmaktaydı. Tersane-i Amire personelinden görevlendirilen bir gurup ise bir donanma kaptanının emri altında denize indirme işleminin çeşitli aşamalarında çalışmaktaydı

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the particular process of launching of the navy ships in the Ottoman naval history. The launching process (which occurred either in the Tersane-i Amire, or in the provincial shipyards) of the ships of the Ottoman navy was carefully regulated by the central authority. In the periods where the modern tools and technics were not accessible, the launching process was an open challenge due to the difficulties faced in the transportation of the ships from the construction places, to the particular place where they were to be launched. For a successful operation, this process necessitated some initial preparations such as the regulation of the place where the launching was to occur, and the provision of the necessary equipment. Certain equipments were to be used in the process of the transportation of the ships from their building places to their launching areas. A group of people assigned among the Tersane-i Amire personnel functioned within this operation under the command of a navy captain.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :