Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kirsal kalkinmada bankacilik ve tarimsal kredi uygulamalari: manisa örneği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Kırsal kalkınma kavramı, kırsal toplumların ekonomik ve sosyal yönden gelişimini sağlayan bir süreci ifade etmektedir. Kırsal kalkınma denildiğinde genellikle kentsel ve kırsal nüfus arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların kısmen giderilmesini ve kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, köyden kente göçü önlemeyi ve istihdam yaratmayı amaçlayan bir kavram ifade edilmektedir. Kırsal kesimin kalkındırılmasında kullanılan en önemli araçlardan birisi de finansmandır. Günümüzde artan teknoloji ve makineleşme kırsal kesimin ve özellikle tarımsal üreticilerin kendilerini yenilemesi zorunluluğu gibi faktörler, tarım, sulama ve hayvancılıktaki gelişmeler tarımsal alanda birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler ile birlikte kırsal kesimin gelir ve sermaye yetersizliği gibi faktörler çiftçileri finansman sorunuyla karşılaştırmaktadır. Buna yönelik olarak Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından günümüze çiftçileri finanse eden Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinin yanında günümüzde özel bankalar da artan oranda tarımsal kesime yönelik olarak krediler ve hizmetler sunmaktadır. Çalışmada kırsal kalkınmada finansman uygulamaları, bankaların ve tarım kredi kooperatiflerinin rolü irdelenerek, Manisa’da çiftçilerin finansal destek anlamında hangi kurumdan ne ölçüde faydalandığı rakamsal olarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The concept of rural development is the process which mentions the economic and social improvement of rural communities. In general, rural development aims to remedy the socio-cultural and economic differences between the urban and rural population, prevent the urban-rural migration and create employment. One of the most important tools used for development of rural areas is financing. Today, technology and increasing mechanization necessitate the renewing of farmers and rural areas. And developments in agriculture, irrigation and livestock have brought many innovations in the field of agriculture. Farmers are facing to financing problem for adaptation of these developments and facing to lack of income and capital. To finish these problems and to finance the farmers, Ziraat Bank and agriculture credit cooperatives are financing the farmers from proclamation of republic to today. But today private banks are giving credits to farmers more and more. In the study, financing problems in rural area, the role of banks and agriculture credit cooperatives is being examined. Other quantative data datas about the agricultural credits which has been used by farmersshall also be presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :