Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kastamonu masallarında inanç ve âdetler

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Halk biliminin önemli bir parçasını oluşturan inanç ve âdetler, kültürel hayatımızı yansıtmakla birlikte toplumların farklı zamanlarda benimsedikleri inanç sistemlerinden izler taşıması bakımından da önemlidir. Toplumsal yapının oluşmasında etkin bir rol üstlenen âdet ve inançlar, insanların davranışlarının şekillenmesinde önemli bir yaptırım gücüne sahiptir. İnsan hayatının her safhasında (doğum, evlilik, ölüm, vb.) etkisini devam ettiren ve buna bağlı olarak da sözlü kültüre de yansıyan âdet ve inançlar, anlatmaya dayalı türlerden olan masallarda da karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda, "Kastamonu Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin)" adlı çalışmada yer alan 75 adet masal metnindeki inanç ve âdetler tespit edildikten sonra beş ana başlık altında tasnif edilerek ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Belief and traditions which are the remarkable components of the folklore reflect the cultural life and at the same time carry the traces of the belief systems of the various times of societies, and those aspects make them more and more important. Traditions and beliefs that take an active part in the constitution of the social structure have a significant power of enforcement in the embodiment of human behaviours. Folktales which have also highly oral narration characteristics contain traditions and beliefs which have influence in every phase of human life (birth, marriage, death, etc.) and therefore have reflections on the oral culture. In this paper, 75 Folktales which takes place in the study named as "Kastamonu Folktales (Research-Examining-Text)" will be handled by finding the traditions and customs and then classifying them under five main titles.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :