Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde kurumsal kaynak planlama sistemlerinin kullanımı ve finansal performans üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İ.İ.B.F.İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı sistemlere yönelimlerinin arttığı görülmektedir. Bu ilginin artmasında, küresel pazar koşullarında bu sistemlerin işletmelere sağladığı faydalar kadar bu faydaların çalışmalarla da destekleniyor olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu sistemler bağlamında ele alınan ve oldukça geniş bir yapıya sahip kurumsal kaynak sistemlerinin (ERP), işletme faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırdığı, bunun sonucunda da işletmelerin performanslarında olumlu değişimlere neden olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışma kapsamında da kurumsal kaynak planlama sistemlerinin İMKB’ye kote imalat işletmelerinde kullanımları ile elde edilen özellikle finansal performans alanındaki kazanımların alan araştırması ve panel veri analizi yöntemleriyle ortaya konması amaçlanmıştır. Sonuç olarak ERP sistemlerinin kullanılan modüller paralelinde tüm finansal performans kriterlerinde olmasa da stok devir hızı ve brüt kar marj’ında olumlu etkilere sahip olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Businesses have started to have more orientation towards information and communication based systems since the end of 20th century. The benefits of these systems and empirical findings about these benefits are thought to be the reasons of the increase in this orientation. In the context of these systems, Enterprise Resource Planning systems are suggested to cause positive changes in the performance of companies as a result of the increase in the efficiency and the productivity of business operations. In this paper it is aimed to display the usage of ERP systems by manufacturing companies listed in Istanbul Stock Exchange and especially the financial benefits of ERP systems to these companies by conducting field study and panel data analysis. As a result it is found that, although not in all financial performance criterions, ERP systems have positive effects on inventory turnover and gross profit margin, parallel to the modules used by the companies

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :