Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2014 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyarbakirli kâmî’nin hadîka-i ma’neviyye’si

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

İslam tarihinde, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi olayı kadar Müslümanları etkileyen başka dahilî bir hadise yaşanmamıştır. Hz. Hüseyin ve ailesinin Kerbelâ’da şehit edilmeleri, bütün islâm âlemini derinden etkilemiş ve olayın yaşandığı günden bugüne değin etkileri azalmadan devam etmiş müessif bir hadisedir. Yezid’in halife olduğu bir dönemde meydana gelen Kerbelâ faciası Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında “Maktel-i Hüseyin” türünün ortaya çıkmasına sebep olmuş, böylece Müslüman toplumların edebiyatlarında, Kerbelâ hadisesini konu olan onlarca manzum, manzum-mensur ve mensur eser yazılmıştır. Ayrıca Hz. Hüseyin’in şehit edilişini anlatan Kerbelâ mersiyeleri de edebiyatımızda çokça rağbet görmüştür. İşte bu makalede, Diyarbakırlı Şaban Kâmî Efendi tarafından mesnevi nazım şekliyle yazılmış olan ve Kerbelâ faciasını konu alan Hadîka-i Ma’neviyye adlı eser üzerinde durulacaktır

Özet İngilizce :

There has not been any other event affecting the Muslims internally as Hz. Hussein's martyrdom at Karbala incident in Islamic history. The martyrdom of Hz. Husayn and his family in Karbala has deeply affected the Islamic world and its effects have been continued non-stop from the first day of these event until the present day. The catastrophe of karbala, occurred in the period of Yazid caliph, has brought about the existence of the “Maktel-i Hüseyin” type in the Literature of Arabic, Perisan and

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :