Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bektaşi şairi âşık sıdkî baba’nın nasihatnamesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1865-1928 yılları arasında yaşayan Alevi-Bektaşi şairlerinden Âşık Sıdkî Baba'nın "Nasîhatnâme-i Sıdkî" adıyla bilinen mesnevisi üzerinde durulmuş, eserin şekli ve muhtevası incelenmiştir. 1310/1894 yılında yazılmış olan Dinî-tasavvufi konulu bu mesnevide, dört bab, kırk makam halinde şeriat, hakikat, marifet, tarikat konuları işlenmiş; Dinî kurallara uymanın gerekliliği ve güzel ahlak sahibi olmanın önemi anlatılmıştır. Şairin tasavvufi fikirlerinin yer aldığı eserde, saliklere öğütler de verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it is considered about the mathnawi, known as Nasihatname -i Sıdki of lover Sıdki Baba , Alawi and Bektashi poet, living between 1865-1928, and it is examined the work's form and contents. In this religious-mystical mathnawi, written between 1310-1894, four course, law in the form of fourty mode, truth, art, sect subjects are processed; the necessity of abiding religious laws and the importance of having a good morality are told. In this work which poet's mystical thoughts were taken place, also is advised mysticism fares.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :