Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alaşehir kuva-yi milliye komutani mustafa şahyar bey

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
586
DOI :
Özet Türkçe :

İtilaf Devletleri, Anadolu toprakları üzerindeki işgal planlarını, Yunanlıların İzmir’i işgal etmesiyle uygulamaya başlamışlardır. Bu durum özellikle Batı Anadolu üzerinde büyük bir tehdit oluşturmuştur. Savunmasız bırakılan devletin durumu karışışında Anadolu halkı, kendi kurduğu Kuva-yı Milliye adı verilen gönüllü birliklerle düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalayarak, Millî Mücadele’nin teşkilatlanma çalışmalarına zaman kazandırmıştır. Batı Anadolu’da ilk Kuva-yı Milliye birliği Alaşehir’de Mustafa Bey tarafından kurulmuş, Kaymakam Bezmi (Nusret) Bey, başından beri Kuva-yı Milliye’nin kurulmasında silah ve cephane vererek destek olmuştur. Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı oluşturulacak savunma hattının belirlenmesi, silah ve mühimmat ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen Alaşehir Kongresi’ne ev sahipliği yapması, bu şehrin önemini arttırmıştır. Mustafa Bey, Alaşehir Kongresi’nin düzenlenmesinde de görev alarak, Millî Mücadele’ye olan katkılarını sürdürmüştür. Kongreden sonra Çerkez Ethem’le cephede yaptıkları egemenlik mücadelesi, üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir. Bu makalede Alaşehirli Hüseyin Paşazade Mustafa Bey’in Millî Mücadele döneminde şehrin kurtuluşu adına yapılan çalışmalara olan katkısı ve üstlendiği vazifeler üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

The Entente States began to implement their occupation plans on the lands of Anatolia when the Greeks occupied İzmir. This was especially a serious threat for the western Anatolia. Upon country’s becoming defenceless, Anatolian people formed irregular forces “Kuva-yi Milliye’’ - which were called National Volunteer Forces – to fight by distracting the enemy until the time the regular army was formed and this saved time for the National War to be organized. Alaşehir , a district of Manisa, was one of the places where the threat of invasion felt. Alaşehir has a unique place in our National war history. The first “Kuva-yi Milliye’’ was established in Alaşehir by Mustafa Bey. The County Governor Bezmi (Nusret) supported the settlement of the National Regiments by supplying weapons and ammunition from the beginning of the struggle. Furthermore, Alaşehir hosted “The Alaşehir Congress’’ which increased the importance of the city. People convened in Alaşehir to determine the line of defence against the Greek in the western Anatolia and to find ways for weapons and ammunition needed. Mustafa Bey continued to contribute to the National War with taking part in the Alaşehir Congress. Mustafa Bey’s struggle of sovereignty on the front with Çerkez Ethem after the Conference is one of the significant issue to be noticed. This article will discuss Mustafa Bey’s contributions and missions that he had undertaken for the sake of Alaşehir’s Liberation during the National War period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :