Digital Uniform Spaces

Öz Digital Uniform SpacesIn this paper, we introduce the concept of digital uniform space. We give a digital uniform structure for the set of integers . We also prove a theorem and give some examples on the digital uniform spaces. Finally, we define the notion of digital uniform base and present two theorems related to new concept. Dijital Düzgün UzaylarBu çalışmada, dijital düzgün uzay kavramı tanıtılmıştır. Tamsayılar kümesi  için bir dijital düzgün yapı verilmiş, ayrıca dijital düzgün uzaylar üzerine bir teorem ispatlanmış ve birkaç örnek verilmiştir. Son olarak dijital düzgün baz kavramı tanımlanarak bu yeni kavram ile ilgili iki teoreme açıklık getirilmiştir.