Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

CEDRUS

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıyı ege neolitik çağ çömlekçiliği’nde halka dip geleneği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
643
DOI :
Özet Türkçe :

Ege Gübre Neolitik Yerleşimi’nde yapılan arkeolojik kazıların sonuçlarına göre, Kıyı Ege Neolitik Çağ çömlekçiliğinde halka dip geleneği de vardır. Ancak diğer Kıyı Ege Neolitik yerleşimlerinde halka dipler nadir örneklerdir. Bu çalışmada yerleşimler arasında çömlekçilikte görülen bu farklılığın nedenleri ve Ege Gübre Yerleşimi bağlamında halka diplerin Kıyı Ege Neolitik Çağ çanak çömleğinde kronolojik bir değerleri bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Kıyı Ege yerleşimleri, arkasından Ege Gübre Yerleşimi anlatılmıştır. Kıyı Ege Neolitik Çağ yerleşimleri ve Ege Gübre Yerleşimi’nde ortaya çıkartılan halka dipler incelenmiştir. Bunlar Kıyı Ege’nin yakın çevresinde yer alan Neolitik kültür bölgelerindeki yerleşimler ile karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirmeler halka diplerin Kıyı Ege’de M.Ö. VII. binyılın sonunda ortaya çıktığını ve bunun belki de Kıyı Ege’ye yeni gelen topluluklar ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

From archaeological excavations in the Neolithic settlement of Ege Gübre, there is a ‘ring base’ tradition within coastal Aegean Neolithic pottery. However, ring bases are rare finds from other Neolithic settlements of the coastal Aegean. In this paper the reason for the dissimilarities between the Neolithic settlements in terms of their pottery traditions and if the ring bases from Ege Gübre have a chronological marking value for Neolithic Age pottery of the coastal Aegean is investigated. The Neolithic settlements of the coastal Aegean and the Neolithic settlements of Ege Gübre were investigated and the ring bases unearthed in the Neolithic settlements of the coastal Aegean and the Neolithic settlement of Ege Gübre were examined and compared to other settlements in Neolithic cultural regions around the coastal Aegean. These investigations lead to the conclusions that ring bases appeared in the coastal Aegean at the end of the VII millennium B.C. and their appearance was probably related to the arrival of newcomers into this region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :