Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı-safevi rekabetinin osmanlı resmî ideolojisine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

XVI. yüzyılda bir "dünya devleti" olan Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve işleyişinde İslam dininin etkisi tartışmasız bir gerçektir. Fakat, özellikle "klasik dönem" ile kurumsallaştığını düşündüğümüz devlet yapısının ve resmi ideolojinin oluşmasında, dinî faktörlerden çok siyasî faktörler etkili olmuştur. Osmanlı-Safevî, yani Sünnî-Şiî çatışması bunun en belirgin örneğidir. Başlangıçta Sünnî İslam yorumunda ısrarcı olmayan Osmanlı devlet idaresi, Safevî Devleti'nin Şiîliği temel devlet ideolojisi olarak belirleyip bunun mücadelesini vererek kuruluşuyla, Sünniliğin en koyu savunucusu olmuştur.

Özet İngilizce :

It is an undeniable reality that Islam affected the establishment and development of the Ottoman Empire that became a worldwide empire in the XVIth century. In fact, political factors rather than religious factors were effective on the formation of the state and official ideology especially institutionalized in the "classical age". Otoman-Safavid, e.i Sunnite-Shiite conflict is the clearist example of the process. Ottoman government, not insisted on the Orthodox Islam at the beginning, had become the most radical advocator of the Sunnite after the Safavids adopted the Shi'a as the basic ideology of their state.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :