Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerin görüş ve tecrübelerine dayalı olarak incelenmiştir. Nitel araştırma tasarımının kullanıldığı çalışmada, katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemi, araştırma verilerinin toplanmasında ise yarı yapılandırılmış mülakat protokolü kullanılmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz ve sürekli karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucu, ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde öğretmenlerin, görev yaptıkları okulun bulunduğu sosyal ve fiziki çevrenin koşullarından, öğrenme ortamındaki kaynakların yetersizliğinden, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velilerinin bazı olumsuz tutum ve davranışlarından kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the problems confronted in social studies education at elementary level were investigated by drawing on the experiences and opinions of those social studies teachers who recently began to teach the subject. Qualitative research design was used in the study. Purposeful sampling was employed to select the participants for the study and a semistructured interview protocol was used to collect the data which were analyzed by the methods of constant comparison and descriptive analysis. The study results indicated that physical conditions and social environments of the schools in which teachers work, lack of resources and teaching materials in classrooms, some negative attitudes and behaviors of school administrators, colleagues, students and students' parents toward the teachers pose problems for social studies education at elementary level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :