Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kalkınma planlarında sağlık insan gücü planlaması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF1, Bozok Üniversitesi İİBF2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık insan gücü planlaması, makro ve mikro planlamayı, insan gücü arz ve ihtiyacını, insan gücü dağılımını, personel standartlarını, görev tanımlarını, görev ihtiyaçlarının belirlenmesini ve tüm bunlarla ilgili denetim yapısını kurmayı kapsayan bir süreçtir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulduğu tarihten bugüne kadar dokuz Beş Yıllık Kalkınma Planı uygu¬lamaya konulmuştur. 1960'lı yıllardaki planların devletçilik; 1960-1980 planları karma ekonomi; 1980-2000 planlarının liberal yönünün ağır bastığı söylenebilir. Çalışmada 1963 yılından günümüze kadar uygulamaya konulan dokuz kalkınma planında sağlık insan gücü planlamasına yönelik hedefler değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Health manpower planning is process that includes macro and micro planning, manpower supply and requirement, manpower distribution, personnel standards, job description, job requirements and establishing control structures related all these. Since being established the State Planning Organization has been applied nine five-year development plan. Plans in the 1960s can be said to outweigh direction of statism, in 1960-1980 mixed economy and in 1980-2000 liberal. In this study since 1963 applied objectives of the planning of health manpower in the nine development planning is evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :