Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tr 22 düzey 2 bölgesinin 2012 yılı teşvik sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1, Gümüşhane Üniversitesi2
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Teşvikler yatırımları arttırarak, üretimin ve istihdamın artmasını amaçlayan maddi veya gayri maddi destek ve yardımlardır. Yatırım teşvikleri hükümetler tarafından sektörlerin ve özellikle az gelişmiş bölgelerin gelişiminin sağlanması için sıkça kullanılmaktadır. Türkiye’de de teşvikler uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, öncelikli olarak Türkiye’de geçmişte uygulanan 2004, 2006, 2009 yılları teşvik düzenlemeleri ile 2012 yılında ortaya konan teşvik sisteminin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapıp, 2012 teşvik sistemi çerçevesinde TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin analizini yapmaktır. Sonuç kısmında da Türkiye’de uygulanan yatırımlara yönelik teşviklerin etkinliğinin nasıl artırılabileceği saptanacaktır.

Özet İngilizce :

Incentives are the financial or non-financial assistance and benefits aim to increase investment, production and employment. Investment incentives are used frequently by governments to ensure the development of industries and especially less developed regions. Incentives have been used for many years in Turkey. The purpose of this study is first to provide a comparative evaluation of the 2004, 2006 and 2009 incentive systems implemented in Turkey and the 2012 Incentive System then to analyze TR22 Level 2 Zone in framework of the 2012 Incentive System. At the conclusion, how the effectiveness of the incentives implemented in Turkey can be increased will be determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :