Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çatışma önleme teorisi ve pratiği: makedonya ve birleşmiş milletler barı gücü (unpredep) örnek olayı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslar arası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, önleyici diplomasi teorisine özel olarak vurgu yaparak Makedonya'da uygulanmış olan önleyici konuşlandırmayı (preventive deployment) ele almaktadır. Analiz çerçevesi olarak, Nicolaidis'in ortaya koyduğu önleyici aksiyon modeli kullanılmıştır. Bu modele göre, zorlayıcı diploması kavramı Makedonya'da uygulanan önleyici konuşlandırmanın açıklanması için kullanışlıdır. Makedonya'daki Birleşmiş Milletler Önleyici Barış Gücü Kuvvetleri (UNPREDEP), önleyici konuşlandırma yetkisine sahip olan ilk Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonudur. Bu çalışmada, BM misyonunun ortaya çıkış nedenleri ve Makedonya örnek olayı çerçevesinde bir analiz yapılarak devletler içi ve arası çatışmalarda bir çözüm aracı olarak önleyici diplomasinin rolü incelenmiştir. Sonuç bölümünde, gelecekteki önleyici konuşlandırma uygulamalarında göz önünde bulundurulabilecek öneriler ve çıkarılacak dersler de sunularak önleyici konuşlandırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

This study will focus on the preventive deployment in Macedonia with special emphasis on the theory of preventive diplomacy. Nicolaidis's prevention action model is used as an analytical frame work. In the model, the concept of coercive diplomacy is helpful to explain the preventive deployment in Macedonia. The United Nation Preventive Deployment Force (UNPREDEP) in Macedonia is the first United Nations peace keeping operations with a mandate on preventive deployment. The study aims to contribute the improvement of preventive diplomacy to become a tool for the conflict prevention of inter- and intra-state conflicts. It also offers suggestions and lessons for the future preventive deployment activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :