Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ataerkillik, toplumsal cinsiyet ve kadının çalışma yaşamına katılımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ataerkillik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kadın istihdamı üzerinde etkilerini Tokat İli özelinde incelemek ve ortaya koymaktır. Bununla birlikte Tokat İli'nde kadınların çalışma yaşamına katılım özelliklerinin açıklanması da çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, Tokat İli ve ilçelerinde tekstil-konfeksiyon ve gıda işletmelerinde ücretli çalışan 298 kadın araştırmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen bulgular ataerkil toplumsal yapı, bu yapıya dayalı toplumsal cinsiyet ilişkilerinin getirdiği işbölümü ve bu işbölümünde kadın/erkek rolleri ayrı- mının kadınların çalışma yaşamına katılımını ve çalışma koşullarını belirleyen önemli temel etkenler olduğu yönündedir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to reveal and to examine the effects of patriarchy and gender relations on women's employment in the case of the province of Tokat. However, explaining the properties of the working life of women in Tokat is also aimed. In this regard, the questionnaires have been conducted on 298 women in enterprises which have been operating in textile and food industry in Tokat and her townships. The findings of the study indicate the patriarchal social structure, the structure of gender relations an the division of labour based on this structure and male/female roles distinction in this division of labour are the key factors that determine women's participation in working life and working conditions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :