Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1982 anayasası’nın siyasi partilere ilişkin düzenlemeleri üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Siyasi partiler modern demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Öyle ki bugün bir ülkede demokrasinin varlığından söz edebilmek için, o ülkede birden çok siyasi partinin bulunması ve bu partilerin adil ve serbest seçimlerde yarışabilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de 1946 yılına kadar tek partili rejim hüküm sürmüş, bu tarihten sonra ise gerçek anlamda demokratik rejimin öngördüğü şekilde çok partili hayata geçilmiştir. Bu tarihten sonra siyasi partiler gerek 1961 gerekse 1982 Anayasa’larında yer almış ve çeşitli hükümlerle düzenlenmiştir. Bu çalışmada siyasi partiler ve demokrasi ilişkisi, 1982 Anayasasının siyasi partilere ilişkin düzenlemeleri, zaman içerisinde bu düzenlemelerde gerçekleştirilen değişiklikler ve son olarak da Anayasa’da siyasi partilere kapatma yaptırımı uygulanacak hükümler incelenecektir. 

Özet İngilizce :

Political parties are the vital elements of modern democratic regimes. Today, for a democracy, the existence of more than one political parties and fair and free competition of these parties is a necessity. In Turkey, until 1946, singe party regime has been employed and after this year, Turkey shifted to multi-parties regime, which is required for real democracy. Since 1946, political parties were counted and regulated in 1961 and 1982 constitutions. In this study; the relation between political parties and democracy, the regulations of 1982 constitution on political parties, the amendments in these regulation in time and lastly, the judgments of constitution regarding the closure cases of political parties will be examined. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :