Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işte var ol(ama)ma sorunu ve işletmelerin uygulayabileceği çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF Çalışma Ek.En.İlş.Böl.1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

İşte var ol(ama)ma(presenteeism), çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyi olmaması nedeniyle yaşanan verimlilik düşüklüğü şeklinde tanımlanabilir. İşte var ol(ama)manın işletmelere maliyeti, işe devamsızlık(absenteeism) nedeniyle oluşan maliyetinden daha yüksek olmaktadır. Ayrıca çalışanların fiziksel ve psikolojik açıdan çalışmaya uygun olmadığı zamanlarda iş başında olmaları durumu, yeni sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kısaca, fiziksel ve psikolojik anlamda sağlıklı olunmadığı halde çalışmaya devam edilmesi durumu gerçekte çalışma yaşamında var ol(ama)maya, bu durum ise tekrar sağlık sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır.

Bu çalışmada, özellikle işletmelerin uygulayabileceği çözüm önerileri ortaya konulmaktadır. Bu önerilerin başlıcaları; işletmelerde doğrudan işte var ola(ma)ma sorunu için organize edilen birimin kurulması, örgüt sağlığına uygun bir örgüt kültürü oluşturulması, çalışan destek programı sunan işletmelerden danışmanlık hizmeti alınması, çalışma şekillerinin yeniden düzenlenerek çalışanların talepleri doğrultusunda esnekleştirilmesi, özellikle iş-yaşam dengesine yardımcı olacak şekilde yeni çalışma şekillerinin uygulanması, sağlık birimlerinden alınacak rutin sağlık taraması hizmeti, çalışanların sağlıklı yaşam ve bağımlılıklar konusunda yönlendirilmesi vb. uygulamalardır.

Özet İngilizce :

Presenteeism is defined as declining productivity levels of employees due to their physical and physiological conditions. The cost of preseenteeism is to be higher for business than that of absenteeism. Employees are being at work when their physical and physiological conditions are not suitable for work may lead to new health problems to occur. In short, being at work with unsuitable physical and physiological conditions may be the reason of presenteeism and presenteeism may cause new health problems for employees.


This study presents some solutions to the problem of presenteeism that can be implemented by different business establishments. These are; establishments should have an independent department dealing with presenteeism, an organizational culture should be built in line with organizational health, there should be a consultation relation with a firm offering employee assistance programs, a reorganization of work program that reflect a flexible work schedule designed as a result of employee demands, new working arrangements arranged to reflect the work and life balance, regular health scans, precautions that inform employees about healthy living and their addictions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :